Wat wordt er gedekt door roadside hulpverlening?

Roadside Assistance Coverage biedt slepingen aan en hulpverlening op de baan door een dienstverlener aanvaard door EagleRider als je motorfiets niet langer te besturen is.

Als je Roadside Assistance Coverage hebt aangeschaft en je motor niet verder te besturen is, en je dringende hulp nodig hebt met een sleping (binnen een straal van ongeveer 50 kilometer), een brandstoflevering tot 7,5 liter, of de batterij stroom nodig heeft, is het verplicht om 800-234-1353 te bellen om ervoor te zorgen dat de diensten hierboven beschreven ook gedekt zijn.

Bij het aanschaffen van de Roadside Assistance Coverage, zullen we de kosten van dergelijke aanvaarde sleep- of hulpdiensten ongelimiteerd kwijtschelden. Deze diensten worden enkel gedekt tijdens de duratie van je huurovereenkomst en eindigt op de datum dat werd beschreven in de contractvoorwaarden (Date/Time Due In).

Als je geen dekking hebt aangeschaft en je roadside diensten nodig hebt, kan je voor deze diensten aangerekend worden.